บัตรเครดิต คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไร

บัตรเครดิต คืออะไร มีประโยชน์ อย่างไร บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตร (Issuer) ซึ่งได้แก่ธนาคารพาณิชย์​ ​​และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกค้า (ผู้ถือบัตร หรือ Card Holder) ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับมีหลายประการ เช่น​

 • ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินในทันที ณ ร้านค้าที่รับบัตร รวมถึงร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสังเกตได้จากโลโก้ของเครือข่ายผู้ให้บริการบนบัตรและที่ร้านค้า ตัวอย่างเครือข่ายบัตรเครดิต เช่น VISA, Master Card, American Express, China Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB)
 • เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้
 • รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล ส่วนลดจากร้านค้า การผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ย 0 % เงินคืนจากการใช้จ่าย (cash back) ที่จอดรถ ห้องรับรองตามสถานที่ต่าง ๆ ความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

แต่ผู้ถือบัตรก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการก่อหนี้โดยไม่จำเป็น เกิดภาระดอกเบี้ยและค่าบริการ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกฟ้องร้อง ประวัติสินเชื่อเสียจนเป็นเหตุให้ขอสินเชื่ออื่นที่สำคัญกว่าไม่ได้​

ประโยชน์ของบัตรเครดิต :

 • ใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิต ลดการพกพาเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • ใช้ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้า แต่คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้เงินสดในอัตราที่ค่อนข้างสูง
 • ได้รับสินค้าก่อน และชำระเงินภายหลัง แต่ต้องชำระเต็มจำนวน และตรงกับวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตไม่เช่นนั้น จะมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ออกบัตร
 • ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ส่วนลดจากร้านค้า หรือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล เป็นต้น

ข้อควรคำนึงสำหรับการใช้บัตรเครดิต :

 • จำไว้เสมอว่าบัตรเครดิตไม่ใช่เงินที่ได้มาฟรีๆ เพราะจะมีค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย ตามมาด้วย
 • จงใช้จ่ายตามกำลังซื้อที่มีและมั่นใจว่าคุณสามารถชำระคืนได้ในภายหลัง อย่าใช้จ่ายเกินตัว
 • เมื่อคุณชำระยอดใช้จ่ายตรงตามเวลาที่กำหนดแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ย
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตในทันที เพื่อที่ทางผู้ออกบัตรจะสามารถส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไปให้ได้ถูกต้องเพื่อที่ผู้ถือบัตร จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่องจากชำระเงินช้ากว่ากำหนด
 • ตรวจสอบใบแจ้งยอดใช้จ่ายทุกครั้ง
 • หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามทางผู้ออกบัตรได้ทันที โดยเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏอยู่บนบัตร และใบแจ้งยอดใช้จ่ายของคุณ

 

ถึงแม้บัตรเครดิตจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าผู้ถือบัตรเครดิต ไม่มีความยั้งคิด ใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นนิสัย บัตรเครดิตก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนแห่งหนี้สิน ที่ยากจะหลุดพ้นได้เช่นกัน ดังนั้น อนันต์มันนี่ ขอส่งเสริม และสนับสนุนให้ท่านใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรับส่วนลด โปรโมชั่น ต่างๆ และชำระเงินทั้งจำนวนตามกำหนด เพื่อจะได้รับส่วนลดนั้นๆ และไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ..

นอกจากคำถามที่ว่าบัตรเครดิต คืออะไรแล้ว การใช้บัตรเครดิตอาจมีคำถามอีกมากมาย ผู้ถือบัตรควรศึกษาข้อกำหนดและวิธีใช้จากคู่มือการใช้ เพื่อให้การใช้บัตรเครดิตได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรควรใช้บัตรอย่างมีวินัยและด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรรูดบัตรจนไม่สามารถนำเงินไปจ่ายได้ ทำให้ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงมากและยังสร้างนิสัยฟุ่มเฟือยติดตัวเราอีกด้วย

ขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/บัตรเครดิต