อดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ขอพระราชทานอภัยโทษ ขอบคุณพระเจ้าในจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์

01 Jan 2023
1059
ซีเอ็นเอ็น

อดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ในอารามในนครวาติกัน ขณะพระชนมายุ 95 พรรษา ทรงขอการอภัยโทษต่อผู้ที่พระองค์ “ทำผิด” ในพินัยกรรมทางจิตวิญญาณที่ตีพิมพ์ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

เบเนดิกต์ ซึ่งเป็นสังฆราชองค์แรกในรอบเกือบ 600 ปีที่ลาออกจากตำแหน่ง แทนที่จะดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต ได้สิ้นชีวิตเมื่อวันเสาร์ ตามถ้อยแถลงของสำนักวาติกัน

เขาได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 หลังการสิ้นพระชนม์ของจอห์น ปอลที่ 2

ระหว่างพินัยกรรมซึ่งประกอบด้วยจดหมายที่มีคำกล่าวสุดท้ายของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์พูดถึง “เหตุผลมากมาย” ที่เขาต้องขอบคุณสำหรับชีวิตของเขา

ในจดหมายลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 อดีตพระสันตะปาปาขอบคุณพระเจ้าที่ทรงชี้นำให้เขา “ดี” ไปตลอดชีวิต นอกจากนี้เขายังแสดงความขอบคุณต่อพ่อแม่ของเขาที่เขาบอกว่าให้ “ชีวิตในช่วงเวลาที่ยากลำบาก” แก่เขา

เขากล่าวขอบคุณน้องสาวของเขาสำหรับความช่วยเหลือที่ “เสียสละ” ของเธอและพี่ชายของเขาสำหรับ “การตัดสินที่ชัดเจน” ที่เขาแบ่งปันกับเขา

เบเนดิกต์เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากกว่าพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา ผู้ซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อทำให้จุดยืนของวาติกันอ่อนลงในเรื่องการทำแท้งและการรักร่วมเพศ รวมถึงทำมากกว่านั้นเพื่อจัดการกับวิกฤตการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งท่วมท้นคริสตจักรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและทำให้เบเนดิกต์ขุ่นมัว มรดก

ในเดือนเมษายน 2019 เบเนดิกต์กล่าวถึงวิกฤตการล่วงละเมิดทางเพศในจดหมายสาธารณะ โดยอ้างว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปฏิวัติทางเพศในทศวรรษ 1960 และการเปิดเสรีคำสอนทางศีลธรรมของคริสตจักร

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เบเนดิกต์ถูกบังคับให้ออกห่างจากหนังสือที่มักถูกมองว่าเป็นการข่มเหงฟรานซิส ในขณะที่เขาพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นนักบวชในบางกรณีหรือไม่ หนังสือ “จากก้นบึ้งของหัวใจของเรา” แย้งในการสนับสนุนประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษของการถือพรหมจรรย์ในคริสตจักรคาทอลิก เดิมเบเนดิกต์ถูกระบุว่าเป็นผู้เขียนร่วม แต่ภายหลังชี้แจงว่าเขามีส่วนในข้อความเพียงส่วนเดียว

หนึ่งปีต่อมา เบเนดิกต์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งอาร์คบิชอปแห่งมิวนิกและไฟรซิงระหว่างปี 2520 และ 2525 หลังจากการเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการคริสตจักรเกี่ยวกับการล่วงละเมิดโดยนักบวชคาทอลิกที่นั่น

ในจดหมายฉบับปี 2549 อดีตพระสันตะปาปาทรงขอให้ “อภัยโทษ” อย่าง “จริงใจ” ต่อผู้ที่พระองค์ทรง “ทำผิดไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง” ในจดหมายของเขา

ในคำลงท้าย อดีตสังฆราชได้ทูลถามอย่างถ่อมตน แม้ว่าพระองค์จะมี “บาปและข้อบกพร่องทั้งหมด” แต่พระเจ้าก็ทรงต้อนรับพระองค์เข้าสู่สวรรค์

ในจดหมายอีกฉบับที่เผยแพร่โดยสำนักวาติกันในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เบเนดิกต์ได้ออกคำขอโทษทั่วไปต่อผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิด โดยเขียนว่า “เป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และการร้องขอจากใจจริงให้ ให้อภัย” แต่เขายอมรับว่าไม่ได้ทำผิดส่วนตัวหรือเฉพาะเจาะจง

ไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เขาร้องขอการให้อภัยในจดหมายฉบับสุดท้ายของเขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศต่อพระสงฆ์ของคริสตจักรคาทอลิกSource link