อควาเรียมยักษ์ในเบอร์ลิน AquaDom ระเบิด; ปลาท่วมถนน

17 Dec 2022
652


Source link