รัสเซียซ้อม ‘การโจมตีด้วยนิวเคลียร์ครั้งใหญ่’

27 Oct 2022
658
Source link